Mausoleu del Canonge Mulet de la Seu de Manresa

El mes de desembre de 2013 aquest mausoleu, obra de l’escultor Josep Sunyer (1719), va patir les greus conseqüències d’un incendi. Durant més de 6 mesos els restauradors (Violant Bonet i Albert Gaset) han dut a terme un laboriós i complexe treball de restauració del conjunt al CRBMC (Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya). Ara ja s’exposa de nou a la Seu de Manresa.
Donada la complexitat de les peces es va decidir utilitzar la tècnica de la fotogrametria per a poder documentar tot el treball. Aquesta tècnica ha permès obtenir un model molt detallat i en 3 dimensions de cada un dels fragments (amb format PDF 3D).
Finalment s’ha creat una reproducció virtual de tot el model amb totes les peces situades al seu lloc original.
Aquesta animació permet visualitzar l’obra com si es tractés d’un puzzle en 3 dimensions i podem veure de manera virtual com es construeix i es deconstrueix l’obra escultòrica a partir de les diferents parts.

 

English:

Canon Mulet’s Mausoleum at the Seu de Manresa cathedral (720p)

On December 2013 this amazing mausoleum piece by the sculptor Josep Sunyer (1719) was shattered after being exposed to fire. For more than 6 months two restoration specialists (Violant Bonet and Albert Gaset) undertook an involved and complex process of restoring the piece at the CRBMC (a division from the Catalan goverment specialised on heritage recovery). Today it is back on display at the Seu de Manresa church.
In order to properly document the whole process and given the complexity of the sculpture chunks, digital photogrametry was performed to create an extremely accurate 3D model of each fragment in different specific formats (such as PDF 3D).
Finally, a visual representation of the whole model has been created, detailing the entire process of putting all the chunks back together.

Making-of video:

Share: