Hexx Øne Light installation

Hexx Øne is an immersive art installation featuring 7200 Leds, that form a pixel mapping tunnel where people can pass through. Music and lights are synchronized creating an immersive sensorial experience for the audience.

It is based on hexagons so it can be installed in many different shapes indoor/outdoor for light festivals, music or DJ stages, fashion catwalks.

For more information contact: dave@calidos.cat

Hexx Øne és una instal·lació d’art modular interactiu amb un mapping de 7200 Leds que formen un túnel on el públic pot passar per dins. La música i els LED es sincronitzen creant una experiència immersiva. Està basat en hexàgons perquè es pugui muntar en moltes formes diferents en interiors o exteriors per a festivals de llum, escenaris de música o DJ, passarel·les de moda.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb: dave@calidos.cat

Fotos by: Aleix Cruz

Share: