Canal d’Urgell – Projecte de modernització

Hwem realitzat un vídeo promocional en tres idiomes, català, castellà i anglès, per la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell a LLeida. Al vídeo s’explica l’ambiciós projecte de modernització que serà clau per l’abastiment alimentari de Catalunya.

Vídeo en anglès:

Vídeo en castellà:

Extracte del guió:

La Innovació tecnològica i de processos que modernitzi les infraestructures del canal i que aposti per un tipus de reg més localitzat. D’aquesta manera s’arribaria al 80% d’aprofitament de l’aigua aconseguint un sistema més eficient i un rendiment molt més elevat dels camps. La Innovació agroalimentària sumada a la modernització del canal obriria les portes a nous tipus de conreus, un impuls d’una agricultura ecològica encara incipient i l’obertura a nous mercats. I finalment la innovació empresarial creant noves activitats econòmiques al voltant del canal. Posant en valor la seva biodiversitat, el seu potencial turístic i gastronòmic i promovent un estil de vida saludable.

Share: