Audiovisual castell de l’Albi

La població de l’Albi, a la comarca de les Garrigues, té més de 3.000 anys d’història i el seu castell n’és el seu element més emblemàtic. En aquest vídeo s’explica la seva evolució des de l’edat del ferro fins a l’actualitat.

Hem invertit més de dos anys de feina en aquesta producció, utilitzant diverses tècniques audiovisuals, com el guió, imatges aèries enregistrades amb dron, animació 3D, muntatge musical, veu en off i també la part de museu, com el disseny dels plafons informatius.

Share: