Simulació de policromia virtual 3D sobre una portalada romànica

Next Post

A l’Europa medieval, entre els segles XII i XV, la major part dels edificis monumentals de pedra, eren policromats, total o parcialment, en el seu interior i molts elements exteriors. Aquest és el cas de la majoria de portalades romàniques i gòtiques, on figures, columnes i capitells eren plens de colors vius, i també en certes ocasions daurats.
A partir sobretot del període renaixentista, on la influència italiana de mostrar la pedra nua, la policromia cau en desús i els edificis van perdent el seu color original, molt cops amb repintats monocroms al seu damunt.
Malgrat les evidències arqueològiques que ja a partir del segle XVIII van apareixent referents a la policromia clàssica i medieval sobre pedra, el gust estètic imperant ha allunyat de la nostra consciència col·lectiva el color sobre la pedra i l’arquitectura.
Aquest treball, sense una base arqueològica específica, pretén un primer intent de desenvolupar mètodes de recreació virtual de la policromia sobre models del patrimoni cultural.

Enllaç al model 3D interactiu: skfb.ly/XLDq

Next Post Share Post :

More Posts