Mapping del Pantocrator de Taüll

_MG_9072_proc

El passat 23 de novembre, es va fer la presentació oficial del Mapping del Pantocrator de Sant Climent de Taüll. Es tracta d’una instal.lació fixa de projecció, mitjançant la tècnica del ‘mapping’ (projecció audiovisual sincronitzada a escala 3D) de la pintura original del Pantocrator, considerada l’obra més important del Romànic Català.

Tant la instal.lació com el contingut s’han estat produint durant més de 9 mesos, paral.lelament a l’arrancada de la còpia del Pantocrator i posterior restauració de les capes profundes de la pintura original, a càrrec de la restauradora Mercè Marquès de l’empresa KROM. El contingut del mapping ha estat el.laborat pel dissenyador i animador Albert Burzon, la part tècnica del mapping a càrrec de Eloi Maduell i Santi Vilanova del muntatge musical de Playmodes. Calidos s’ha responsabilitzat la fotometreia i modelat 3D així com tot el seguiment i documentació audiovisual de tot el projecte.

Hem realitzat tot un seguit d’entrevistes a tots els responsables i col.laboradors del projecte:

http://www.youtube.com/playlist?list=PLR_E_85NaaaFxRk7lS2dYu4vVHurbplNW

Podeu veure un model tridimensional del absis de Sant Climent de Taüll amb un mapejat virtual de les pintures del MNAC:

http://www.calidos.cat/romanicobert/model3d/

Prototip de llibre electrònic: “Els retaules gòtics”

Calidos ha desenvolupat la idea de crear una sèrie de publicacions electròniques en format iBook sobre els retaules de Catalunya. Aquest primer prototip desenvolupa la versió dels “Retaules gòtics” que inclou diferents apartats i exemples d’integració de continguts audiovisuals.

MNAC making-of

Making-of del procés de realització d’una gigafoto (gigapixel image) del Pantocràtor de Sant Climent de Taül del Museu Nacional d’Art de Catalunya, (MNAC).

Enregistrat amb la Canon EOS 5D MarkII.
Editat amb el Final Cut Pro.

Veure la fotografia gigapixel:

http://calidos.com/cultura/barcelona/mnac/pantocrator/gigafoto/

Gigafoto PANTOCRATOR

Podeu ja visitar a la web del MNAC i a la pàgina oficial de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya la Gigafoto del Pantocrator de Sant Climent de Taüll.

Visita la pàgina de la gigafoto a:http://cultura.gencat.cat/patrimoni/sant_climent_taull_mnac/index.html

Making-of del procès de realització de la gigafoto:

La Vicaria – Gigafoto

Gigafoto de la pintura “La vicaria” de Marià Fortuny amb entrevista a Cristina Mendoza, sotsdirectora del MNAC.

Veure la pàgina de patrimoni.gencat:

http://cultura.gencat.cat/patrimoni/la_vicaria_mnac/index.html

El MNAC presenta les gigafotos oficialment

Aquest passat mes de març, el Museu Nacional de Catalunya (MNAC), va presentar oficialment el seu catàleg digital, amb la col.laboració de la direcció general de Patrimoni, les gigafotos: el Pantocrator de Sant Climent de Taüll i la Vicaría de Fortuny, amdues realitzades per CALIDOS, L’acte va comptar amb la presència del Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Juan Manuel Tresserras i el President del Patronat del MNAC, Narcís Serra. Juntament amb una presència nombrosa de la premsa.
http://cultura.gencat.cat/patrimoni/sant_climent_taull_mnac/index.html