Santa Maria d’Arties

Client: Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.