Retaule de la Passió

Retaule de la Passió. Museu Episcopal de Vic.

Retaule de la passió, mort, resurrecció i ascensió de Crist
autor: Bernat Saulet i col·laboradors