Who? – Qui?

CATALÀ

Som una petita empresa catalana familiar formada per professionals, que des de 1990 ens dediquem al disseny multimèdia i producció audiovisual. Durant tots aquests anys hem realitzat treballs molt diversos, per empreses i institucions, i hem acumulat una gran experiència tant tècnica com creativa.

A CALIDOS sempre hem estat una empresa pionera en la producció digital. L’any 1991 ens iniciem en la creació dels primers CD-ROM interactius i jocs educatius. Alguns dels encàrrecs que vam tenir van ser: el 1994 animacions i vídeos per l’enciclopèdia francesa Bordas Multimedia; el 1996 realitzem jocs interactius per nens per Televisió de Catalunya; jocs per La Vanguardia i diversos treballs  pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat, entre altres. També hem estat pioners en la creació de pàgines web corporatives, comercials, lúdiques i educatives. Som experts en la codificació i compressió de vídeo sota demanda i altres experiències avançades. Fins al dia d’avui hem treballat per a clients molt diversos en els camps de la cultura, el medi ambient, la indústria, la comunicació, la publicitat, l’educació, enginyeria, el comerç i un llarg etcètera.

Del 2006 al 2010 he treballat per un gran projecte documental de la Direcció General del Patrimoni, del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya realitzant fotografies panoràmiques, gigafotos i vídeo en alta definició pel portal patrimoni.gencat.cat.

Estem especialitzats en produccions en produccions audiovisuals en alta definició (HD, HDTV), videografia (Motion Graphics i animació 3D) i fotografia digital immersiva (Foto panoràmica de 360º, HTML5) i GIGAFOTO (fotografia de molta resolució interactiva).

Actualment estem construint grans estructures i instal.lacions de llum interactives per a festivals, marques i esdeveniments.

Ens agrada participar en projectes creatius i innovadors, amb un compromís ètic i al servei de les persones.

A CALIDOS creiem que un altre món és possible i és per això que donem suport a associacions sense ànim de lucre i dediquem una part del nostre temps a projectes de cooperació, culturals o artístics.

quisom1

 

ENGLISH

We are a small Catalan company made up of professionals, who since 1990 have dedicated ourselves to multimedia design and audiovisual production. During all these years we have done a lot of different work for companies and institutions, and we have accumulated a great technical and creative experience.

At CALIDOS we have always been a pioneer in digital production. In 1991 we started with the creation of the first interactive CD-ROMs and educational games. Some of the commissions we had were: in 1994 animations and videos for the French encyclopedia Bordas Multimedia; In 1996 we made interactive games for children for Televisió de Catalunya TV3; games for ‘La Vanguardia’ newspaper and various works by the Department of the Environment of the Generalitat, among others. We have also been pioneers in the creation of corporate, commercial, recreational and educational websites. We are experts in coding and video compression on demand and other advanced experiences. To this day we have worked for very diverse clients in the fields of culture, the environment, industry, communication, advertising, education, engineering, commerce and a long list of others.

From 2006 to 2010 I worked for a large documentary project of the General Heritage Directorate, of the Department of Culture of the Generalitat of Catalonia, performing panoramic photographs, gigafotos and video in high definition for the portal patrimoni.gencat.cat.

We are specialized in productions in high definition audiovisual productions (HD, HDTV), videography (Motion Grapahics and 3D animation) and immersive digital photography (Panoramic photo of 360º, HTML5) and GIGAFOTO (interactive resolution photography).

We are currently building large interactive structures and lighting installations for festivals, brands and events.

We like to participate in creative and innovative projects, with an ethical commitment and at the service of people.

At CALIDOS we believe that another world is possible and that is why we support non-profit associations and dedicate part of our time to cooperation, cultural or artistic projects.