Portal Santa Maria d’Agramunt 3D

Model tridimensional de la portalada romànica de Santa Maria d’Agramunt (s. XIII) obtingut amb la tècnica de la fotogrametria.

El model final té una resolució de 10 milions de polígons, aquest aquí representat té 2 milions de polígons.

A partir del model d’alta resolució es va poder obtenir aquesta projecció ortogonal (ortofoto) que permet pendre mesures amb gran precisió:

ortofoto portalada Agramunt

Veure en alta resolució:

http://www.gigapan.com/gigapans/180123