Gigafoto de Montserrat

Montserrat cara Oest, des del camí de Can Massana al Monestir.

Veure gigafoto: http://www.calidos.cat/montserrat/gigafotos/oest09/index.html

Montserrat cara oest