Gigadocuments

L’ANC presenta la visualització de 24 documents destacats dels fons de l’Arxiu a través del sistema «Gigafoto».

L’Arxiu Nacional de Catalunya posa a disposició dels usuaris la possibilitat de visualitzar una selecció de fins a 24 documents dels diversos fons arxivístics que aplega i observar-los minuciosament amb tot tipus de detall.El sistema emprat per aquesta visualització és l’ús de la Gigafoto, una imatge digital que conté com a mínim un milió de píxels i que es realitza a partir de l’assemblatge d’un mosaic de fotos elaborades amb un teleobjectiu. La feina de postproducció es realitza amb un programa específic similar al que s’utilitza per a treballar la fotografia panoràmica. El resultat d’aquest treball és una imatge de molt alta resolució i que permet la interactivitat de l’usuari.

Aquí podeu veure els documents digitalitzats:

http://www.calidos.cat/anc/

Gigafotos de l'Arxiu Nacional de Catalunya