Experiments amb funcions dinàmiques 3D

Test de funcions dinàmiques en models i animacions 3D.

Test-a03

Animació amb colisions dinàmiques: pilota amb gespa (hair) i amb xarxa (choth). A les grades també es pot veure unes pancartes (cloth) amb moviment automàtic (wind).

Test a02

Animació 3D amb colisions dinàmiques i render físic amb DOF.

Test a01

Animació 3D amb colisions dinàmiques i render físic amb DOF.

Colisions dinàmiques

un test de creació d’un generador de partícules amb propietats dinàmiques dels diferents elements.

Test de colisions dinàmiques múltiples

Render amb reflexions, refraccions, GI, etc. realitzat amb una renderfarm en la nostra xarxa local.