El Prat de Llobregat

El Prat de Llobregat

Baix Llobregat

Panoràmica pel projecte del artista Albert Gusi pel seu projecte “Per mirar el pla del Prat de dalt a baix”
Centre d’Art Torre Muntades, El Prat de Llobregat.

Veure panoràmica: http://www.calidos.cat/panorames/elpratdellobregat/flash/index.html