Documental Coral Joia de Maig

Calidos ha realitzat aquest documental de 80 minuts de durada en HD.

Les veus dun poble. Coral Joia de Maig, 60 anys cantant.

L’any 1949 un grup de joves d’Anglesola van decidir crear la Coral Joia de Maig. Va néixer en un moment d’auge i revitalització del món coral, però també en un moment polític difícil, de repressió, on els moviments associatius, de voluntat social, cultural i catalanistes estaven reprimits i censurats.
Els 60 anys d’història de la Coral Joia de Maig es resumeixen en aquest documental, tot recollint testimonis de directors i cantaires que van passar per la coral durant alguna de les seves etapes, així com d’experts i persones que van marcar la creació de les corals a les terres de Lleida.
L’objectiu d’aquest document gràfic és mantenir viva la història de la Coral Joia de Maig per tal que perduri en el temps i es reconegui l’esforç de les persones que van estar al capdavant del projecte, d’aquells que van lluitar perquè l’esperit de la coral es mantingués viu, i tots aquells que han fet possible que la Coral Joia de Maig continuï cantant actualment.

Una història fascinant, que també es repeteix a moltes altres corals que van sorgir durant aquell temps a les diverses poblacions catalanes.