Pòrtic de Santa Maria de Ripoll

Pòrtic de Santa Maria de Ripoll

Romànic català vinculat a l'escola de Tolosa de Llenguadoc

Formada amb blocs de pedra calcària juxtaposats sense morter.

Dimensions: 11,60 x 7,25 m.

Data: mitjans del segle XII


Direcció General del Patrimoni Cultural / Josep Giribet. 6 juny 2012

Imatge de 45000 x 27734 pixels

© CALIDOS,SCP | 2012